Dental Clinic

HomeDental Clinic

Dental Clinic

 • သွားနှင့် ခံတွင်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများအတွက် Dental Imaging service ကိုနံနက်()နာရီမှ ည(၆)နာရီ အထိ (တနင်္ဂနွေနေ့မှလွှဲ၍) ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ စမ်းသပ်ရိုက်ကူးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သွား နှင့် ခံတွင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှ Specialist directory ပါအချိန်များအတိုင်း နေ့စဉ် ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • Dental service for dental and oral examination tests is conducted by professional experts from 9 am to 6 pm (Except Sunday). In addition, dental and oral specialist doctors provide daily treatment according to the times in the Specialist directory.
 • သွားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးခြင်း - scaling
 • သွားအမြစ်တုစိုက်ခြင်း - Implant
 • သွားကြွေလွှာကပ်ခြင်း - Veneering
 • သွားများဖြူဖွေးစေရန်ကုသပေးခြင်း - Tooth whitening
 • သွားညှိကုသပေးခြင်း - Orthodontics treatment
 • အံဆုံးသွားခွဲနှုတ်ခြင်း - Impaction
 • သွားဖာခြင်း - Filling
 • အံကပ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း - Denture
 • သွားအစွပ် စွပ်ခြင်းနှင့် သွားအသေစိုက်ခြင်း - crown and bridge
 • သွားမျက်နှာပြင်တွင်စိန်ကပ်ပေးခြင်း - skycee
 • သွားနှုတ်ခြင်း - extraction
 • သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်း - Root canal Therapy
 • သွားဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးခြင်း - Dental X ray