Imaging Service

HomeImaging Service

Imaging Service

 • ကွယ်ကဘောဆေးရုံတွင် ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်မှုများ
  1. Digital X-ray systems (Roesys, made in Germany)
  2. Computerized Tomography (Philips Ingeniuty Core 128 CT Scanner)
  3. Mobile C-Arm (Philips BV Vectra)

 

 • X-ray diagnostic tests at KWEKABAW Hospital
  1. Digital X-ray systems (Roesys, made in Germany)
  2. Computerized Tomography (Philips Ingenuity Core 128 CT Scanner)
  3. Mobile C-Arm (Philips BV Vectra)
 • ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေစမ်းသက်မှုများကို နံနက်() နာရီမှ ည () နာရီထိ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။ ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး အဖြေရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာ ရရှိအောင် ကျွမ်းကျင်သော ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးများမှ ဖတ်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
 • Ultrasonography (Mindray DC 40 Ultrasound) ကျွမ်းကျင်သော ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးများမှ နေ့ စဉ် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အလိုက် စမ်းသပ် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ (နံနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီ - ၁၂ နာရီထိ တစ်ကြိမ်) (ညနေ ၂ နာရီ - ၆နာရီ)
 • ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလိုပါက

Phone- 09-892007185 သို့ နံနက် () နာရီမှ ည () နာရီအချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

 • X-ray diagnostic tests are provided from 7:00 AM to 7:00 PM. Depending on the type of diagnostic test, expert radiologists are available to provide quick results.
 • Ultrasonography (Mindray DC 40 Ultrasound) Tests can be performed at scheduled times every day by expert radiologists.
 • If you want to know about imaging procedure (Digital X-ray, Ultrasound & CT Scan), Please kindly contact to imaging department, phone: 09-892007185 between 7:00 AM to 7:00 PM.